Dagbok skyddar mot posttraumatisk stress

Dagbok skyddar mot posttraumatisk stress
Att skriva dagbok minskar risken för posttraumatisk stress efter intensivvårdsbehandling. Foto: Merete

Intensivvårdspatienter ligger i riskzonen för posttraumatisk stress. Dagbok och foton kan minska risken, visar ny studie.

1995 började personalen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, tillsammans med de anhöriga, skriva dagbok och fotografera patienter som vårdas länge på intensivvårdsavdelningen. Tanken var att ge en realistisk bild av hur tillståndet förändrades över tid, även vid försämringar.

– Många som ser realistiska fotografier på sig själva när de vårdads med all apparatur säger att tiden på intensivvården inte känns så skrämmande längre, säger Carl Bäckman, sjuksköterska vid anestesi- och intensivvårdskliniken på landstinget i Östergötlands hemsida.

Han är en av initiativtagarna och har utvecklat metoden kring utformning, presentation och uppföljning. Numera forskar han som doktorand på området och deltar i en internationell randomiserad klinisk studie med totalt 324 patienter som nyligen har presenterats.

Livskvaliteten förbättras

Resultaten visar att patienter som har dagbok med foton och uppföljningssamtal löper 50 procent mindre risk att få posttraumatiskt stressyndrom

En annan studie gjord i Norrköping visar att patienterna själva upplevde en högre hälsorelaterad livskvalitet än de patienter som inte hade fått dagbok och uppföljning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida