Dålig luft ökar risken för graviditetsdiabetes

Dålig luft ökar risken för graviditetsdiabetes
Ny forskning visar att dålig luft ökar risken för flera sjukdomstillstånd, framför allt graviditetsdiabetes. Arkivbild: Mostphotos

Gravida kvinnor i områden med dålig luft löper nästan dubbelt så hög risk jämfört med gravida i områden med bra luft.

21 februari 2014

Forskaren Ebba Malmqvist vid Lunds universitets enhet för miljömedicin studerade i sitt avhandlingsarbete om dålig luft – som den i hamnar, större städer och kring större vägar – har någon påverkan på att barn föds för tidigt eller med låg fördelsvikt.

De luftföroreningshalter hon studerade höll sig inom tillåtna värden och studien visade heller inte några tydlig samband.

Däremot fann hon att risken för tre andra sjukdomstillstånd ökade: havandeskapsförgiftning, graviditetsdiabetes och typ 1-diabetes hos barn.

Lika stor risk som övervikt

Starkast var sambandet mellan dålig luft och graviditetsdiabetes. Risken ökade med 70 procent för kvinnor i de mest trafikerade områdena. Det är en lika stor riskökning som vid övervikt.

Exakt hur luftföroreningarna påverkar går ännu inte att säga, men tidigare forskning har visat att små partiklar i smutsig luft kan påverka oxidativ stress som in sin tur påverkar immunförsvaret och leder till inflammation i hela kroppen.

Avhandlingen läggs fram den 28 februari.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida