De startar en sjuksköterskeledd alkoholmottagning

De startar en sjuksköterskeledd alkoholmottagning
Åsa Lundvall och Kajsa Sundvall hälsar välkomna till Malmös nya öppenvårdsmottagning för vuxna med alkoholproblem. Medvetet har den placerats utanför sjukhusområdet i den välbesökta Triangeln-gallerian i Malmö. Foto: Anders Olsson

Vill nå dem som drar sig för att söka specialistvård.

– Det känns väldigt roligt och vi är jättetaggade. Särskilt som folk redan har hört av sig och bokat tid, trots att vi inte öppnar förrän nästa vecka. Så redan på måndag sätter vi igång med de första patienterna.

På fjärde plan, granne med Arbetsförmedlingen och mitt i en av Malmös mest kända gallerior, har möblerna till de nyrenoverade lokalerna just ställts på plats. De ljusa och fräscha lokalerna saknar fortfarande en del utsmyckningar och det enda som sticker ut är de moderna lilaskimrande besöksstolarna i väntrummet.

Liten personalstyrka

Förutom sjuksköterskorna Kajsa Sundberg och Åsa Lundvall, som också är enhetschef, syns inga människor till. Å andra sidan är det de två som ska stå för huvuddelen av arbetet med de kommande öppenvårdspatienterna. En dag i veckan ska en läkare finnas på plats. Men större än så är inte personalstyrkan. I takt med att verksamheten växer hopppas de kunna bli fler.

Båda är fyllda av energi och bubblar av berättariver. De har arbetat många år inom beroendevården. Då framför allt med dem som har allra störst behov av vård och där det krävs intensiva insatser tillsammans med andra professioner och myndigheter för att få individen på rätt köl igen.

Tanken med Triangelmottagningen är att nå ut till en ny grupp människor.

  • De som tidigare inte sökt hjälp för sina alkoholvanor och som inte är i behov av insatser från socialtjänsten och andra instanser.
  • De som lider i det tysta men som drar sig för att söka specialistvård.
  • De som kanske ännu inte vågat ta till sig att de faktiskt är beroende och behöver hjälp med att få den insikten.

Förebilden är alkoholmottagningen Riddargatan 1 i Stockholm, som startade för fyra år sedan och som snart ska starta två nya mottagningar.

Behöver inte sluta dricka

Senare års forskning har visat att många, om än inte alla, som har ett skadligt bruk faktiskt kan lära sig att leva ett bra liv om de bara får hjälp med att dricka kontrollerat.

A?sa Lundvall– Vi kommer att vara tydliga med att det är patientens egna mål som avgör behandlingen. Det är bättre att patienten kommer in i behandlingen, får en insikt, och med tiden kanske får nya mål än att de skräms iväg efter första mötet, säger Åsa Lundvall.

Kajsa Sundberg fyller på tankegången.

Kajsa Sundberg– Att säga att någon ska vara nykter för alltid är för stort att ta in för de flesta. Då är det bättre att ha många mindre mål som patienten kan känna sig stolt över att ha klarat av.

Båda är medvetna om att bemötandet av patienten är a och o. Att diktera villkoren för någons fortsatta liv är inget som de känner sig bekväma med.

Viktigt att lyckas

– För patienten är det viktigt att få känslan av att ha lyckats. Vårt mål är att utgå från det friska och lyfta fram patientens styrkor och stärka det som fungerar bra i livet, säger Åsa Lundvall.

Till skillnad mot den traditionella beroendevården kommer behandlingarna att vara relativt okomplicerade och rakt på. Som sjuksköterskor kan Kajsa Sundberg och Åsa Lundvall erbjuda:

  • Kartläggningssamtal
  • Upprättande av vårdplan
  • Motiverande samtal
  • Återfallspreventiva samtal

Läkaren kan vid behov skriva ut Antabus eller läkemedel som minskar suget eller effekten av alkohol.

Behandlingstiden är kort, som längst tre månader, med uppföljning efter sex månader.

Patienterna kan själva kontakta mottagningen eller så kan de komma på remiss från primärvården eller företagshälsovården.

– Men det bästa är alltid om patienten själv tar initiativet. I all beroendevård är den egna motivationen en framgångsfaktor, säger Åsa Lundvall.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida