Debattbok: Kampen
om sjukfrånvaron

Myterna om överutnyttjande ifrågasätts i ny bok. Björn Johnson riktar skarp kritik mot fuskdebatten.

9 juni 2010

Ända sedan Kampen om sjukfrånvaron kom ut i februari har den väckt stor uppmärksamhet och debatterats livligt på många håll. Författaren Björn Johnson är statsvetare vid Malmö högskola och forskar bland annat om sjukfrånvaron.
I boken beskriver han ingående hur debatten på 1990-talet svängde från att ha handlat om försämrad arbetsmiljö och ökad stress till att peka ut fusk och överutnyttjande och ett alltför frikostigt sjukförsäkringssystem som orsaker till den höga sjukfrånvaron. Mediebilden dominerades av dem som hävdade att det handlade om ett systemfel.

På detta byggde både den dåvarande socialdemokratiska och den nuvarande borgerliga regeringen sina beslut om att förändra sjukförsäkringen. Besluten togs på felaktiga grunder, enligt Björn Johnson.

Han visar i sin bok hur påståendena om fusk och överutnyttjande antingen var felaktiga eller grovt överdrivna. Han framhåller att sjukfrånvarons ökning till största delen berodde på att sjukskrivningsperioderna blev längre och att det i sin tur var en följd av att rehabiliteringssystemen på arbetsplatserna hade havererat. De sjukskrivna kom helt enkelt inte tillbaka till jobbet i samma utsträckning som tidigare.

Här hänvisar han till sociologen Tor Larsson som i sin forskning har visat att det kvalificerade rehabiliteringsarbete som fanns i början av 1990-talet kollapsade några år innan sjukfrånvaron började öka.

Läs mer:
Johnson B. Kampen om sjukfrånvaron. Arkiv förlag 2010.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida