Demenssjukas behov av hjälp i vardagen glöms bort

Vid mild Alzheimers sjukdom försämras förmågan att städa, tvätta och laga mat snabbare än minnet. 

Det visar en ny studie i vilken det varnas för att patienterna inte alltid får rätt hjälp.

Mild alzheimer innebär att man har lättare problem med minnet och vissa svårigheter att orientera sig. I den nationella alzheimersstudien SATS följdes 734 patienter som behandlades med bromsmedicinen kolinesterashämmare under 3 år.

Resultaten visar att förmågan att klara vardagliga aktiviteter som att städa och laga mat, försvinner snabbare än minnet.

– Det finns en risk att patienten inte får den hjälp som behövs för att klara sig hemma, säger Carina Wattmo, medicinsk statistiker och doktor i medicinsk vetenskap vid minneskliniken på Skånes Universitetssjukhus.

Studien visar att 33 procent av patienterna hade oförändrade eller förbättrade minnesfunktioner efter tre år, men bara 14 procent hade samma eller bättre förmåga att klara av sin vardag.

Resultatet förvånar forskarna som anser att biståndsbedömarna inom primärvården och kommunerna måste göra en mer noggrann helhetsbedömning och inte bara fokusera på minnet. Annars finns risken att patienterna inte får den hjälp som behövs för att bo kvar hemma.

Detta är första gången som en studie följer hur patienter med mild Alzheimers sjukdom utvecklas under en längre tid och resultaten kan även användas till att utveckla nya läkemedel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida