Demensvård. Ett steg närmare riktlinjer om bemanning

5 januari 2011

Oppositionen i riksdagen vill att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för bemanning inom demensvården. Alliansen anser att sådana riktlinjer riskerar att urholka den individuella bedömningen av de äldres behov. De får medhåll från Sveriges kommuner och landsting, SKL, som anser att det är kommunernas sak att besluta om bemanningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida