Demensvården. Demenscentrumkräver lag om tvångsåtgärder

I somras tog Socialstyrelsen bort föreskrifterna om skyddsåtgärder. Nu kräver Svenskt demenscentrum en ny lag.

1 december 2010

En ny lag bör gälla personer med allvarlig kognitiv störning, oavsett vad den beror på, och inte knytas till en viss diagnos. Det anser Svenskt demenscentrum som har överlämnat en rapport om tvångsåtgärder i vården av demenssjuka till äldreminister Maria Larsson (KD).??

I dag saknar tvångs- och skyddsåtgärder inom demensvården lagstöd. Ändå är det vanligt att boende låses in eller begränsas av sänggrindar. Det är oacceptabelt för alla parter, skriver författarna till rapporten ”För vems skull?”

Tvångsåtgärder ska vara en sista utväg när annan omvårdnad inte räcker och får aldrig motiveras av låg bemanning. I rapporten finns förslag på checklistor med frågor och åtgärder som bör tas upp innan beslut om en tvångsåtgärd fattas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida