Deprimerades närstående kan få stöd via nätet

Att leva nära en person med depression är påfrestande och påverkar vardagen i många avseenden. Då kan ett nätbaserat självhjälpsverktyg både ge utlopp för tankar och känslor och utrymme för eftertanke.

I sitt avhandlingsarbete har sjuksköterskan Sigrid Stjernswärd funnit att depression hos en person som står en nära påverkar även den egna vardagen i hög grad.

Hela livssituationen präglas av depressionen; svårigheten att balansera relationen och den ständiga oron gör att många upplever att de inte lever sitt eget liv. De känner sig ensamma och har stort behov av stöd för egen del.

 

Viktigt möta andra i samma situation

 

Därför har Sigrid Stjernswärd tillsammans med närstående tagit fram ett nätbaserat självhjälpsverktyg. Där finns ett forum och en nätbaserad dagbok. Tanken är att den ska ge utrymme för eftertanke och möjlighet att komma i kontakt med andra i samma situation.

 

          Mest värdefullt tycker de närstående det är att få utlopp för tankar och känslor, och att webbplatsen ger möjlighet att möta andra som lever i en liknande situation. De har ett forum där de kan utbyta erfarenheter, stöd och tips, säger Sigrid Stjernswärd.

 

Webbplatsen är än så länge bara tillgänglig för dem som har deltagit i studien.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida