Det går att lindra sårsmärta

Patienterna ska inte behöva lida. Christina Lindholm, en av Sveriges stora experter på sårsmärta, anser att det är ett fundamentalt krav att få sina sår omlagda utan smärta.

4 december 2008

Nu finns ett konsensus­dokument kring hur sårsmärta ska undvikas och behandlas. Att komma till rätta med sårsmärta kräver ett systematiskt arbetssätt, anser Christina Lindholm. Hon konstaterar att sårsmärta är ett »nytt« område där det hittills inte har funnits så mycket kunskap sammanställd. Det innebär ett stort lidande för många människor som är väldigt lite uppmärksammat. Hon var själv först i världen med att skriva om sårsmärta. Av de 100 patienter som hon då intervjuade hade 90 ont i sina sår, 75 av dem kunde inte sova på nätterna.

– Patienterna grät när jag frågade om de hade ont. De hade inte berättat om sina smärtor för någon i vården eftersom de inte ville störa eller vara besvärliga.

Christina Lindholm, som är professor i klinisk omvårdnad vid högskolan i Kris­tianstad, har ingått i den internationella expertgrupp som har arbetat fram konsensusdokumentet. Byggt på 86 referenser är det så evidensbaserat som det är möjligt.

– Det vi kan lindra, det vill säga smärtan i samband med såromläggning, är angeläget att påverka. Därför är det en stor glädje att vi nu har kommit så långt att vi har enats om ett dokument som säger hur systematisk smärtbedömning ska göras och hur vi kan förebygga, lindra och behandla smärta.

Dokumentet innehåller tio huvudpunkter som beskriver tillvägagångssättet steg för steg (se faktaruta på nästa sida). Det systematiska tänkandet är genomgående. Där föreslås bland annat olika sätt att debridera ne­krotisk vävnad och i tabeller visas på vilka grunder bandage ska väljas för att minimera smärtan. Det är svårt att göra en adekvat smärtbedömning, säger Christina Lindholm, och betonar betydelsen av att komma fram till en smärtdiagnos. Det kräver en analys av smärtan, dess karaktär, vad den beror på, om den är neurogen eller om det handlar om vävnadssmärta och om det ligger en infektion bakom. Enstaka mätningar med vas är inte nog.

– Det räcker inte att veta smärtans intensitet mätt vid ett enstaka tillfälle. Sårsmärta måste utredas systematiskt. Att låta patienten föra smärtdagbok är en bra början, säger Christina Lindholm.

I dokumentet finns också handfasta tips; gör så här för att komma i gång med att bedöma sårsmärta på ett strukturerat sätt.

Dokumentet Minimising pain at dressing-related procedures: Implementation of pain relieving strategies antogs i Toronto på den internatio­nella sårorganisationens, wuwhs, kongress.

Du kan ladda ned dokumentet på www.molnlycke.com, gå in på den globala webbplatsen och klicka på The new pain assessment tools and wuwhs best practice document, välj Consensus document – Best practice: wuwhs Best practice document (en).

10 punkter för minskad smärta vid sårbehandling:

 1. Identifiera och behandla den bakomliggande orsaken till det kroniska såret. Uppmärksamma problem och oro som patienten uttrycker samt gör en smärtbedömning vid varje besök.
 2. Utvärdera och dokumentera smärtans intensitet och karaktär regelbundet (före, under och efter förbandsbyte).
 3. Rengör såret försiktigt, undvik att använda sträva tvättlappar och kalla lösningar.
 4. Välj en lämplig metod för debridering av sår och var medveten om risken att orsaka sårrelaterad smärta.
 5. Välj sårförband som minimerar trauma/smärta vid applicering och borttagande av förbandet.
 6. a) Behandla infektioner som kan orsaka sårrelaterad smärta och förhindra läkning.
  b) Behandla lokala faktorer som kan orsaka sårrelaterad smärta, till exempel inflammation, trauma, tryck och maceration.
 7. Välj ett lämpligt sårförband för att minimera sårrelaterad smärta baserat
  på hur länge patienten bär förbandet samt fuktbalans, läkningspotential och maceration av området runt såret.
 8. Utvärdera varje patients behov av farmakologiska (tillfälliga/kontinuerliga) medel och icke-farmakologiska strategier för att minimera sårrelaterad smärta.
 9. Involvera och ge patienter möjligheter att optimera smärtlindring.
 10. Vårdgivarna bör garantera sårrelaterad smärtkontroll för varje patient.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida