Dokumentation om omvårdnad saknas i de öppna patientjournalerna på nätet

Dokumentation om omvårdnad saknas i de öppna patientjournalerna på nätet
Sjuksköterskan Maria Lundström på kirurgmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala tror att patienterna skulle ha nytta av att kunna läsa omvårdnadsdokumentationen också. Foto: Lasse Modin

Uppsala var först ut och nu följer Skåneregionen efter och öppnar journalerna för sina 1,2 miljoner invånare.

5 februari 2014

Uppsala landstings journaler har varit tillgängliga för patienterna sedan hösten 2012. I mars följer Skåneregionen efter och både Stockholm och Västmanland väntas hinna öppna journalerna under året. Även Jönköping och Norrbotten står på tur.

Det finns en nationell politisk vilja att låta patienterna på ett lätt sätt elektroniskt ta del av sin egen journal. Men landstingen bestämmer själva när och hur mycket de öppnar. Uppsala har gått i täten och har valt att visa det mesta. Det innebär journaler från både akut- och primärvård från både landstingsdrivna och privata vårdgivare.

Provsvar och remisser

I Uppsala kan patienterna läsa alla läkaranteckningar, se sina provsvar och remisser. Men de kan bara se sjuksköterskeanteckningar från specialistmottagningar som för diabetes eller stomi. All annan omvårdnadsdokumentation är fortfarande stängd.

Det vill Vårdförbundet ändra på och driver på i frågan gentemot Cehis, Centrum för e-hälsa i samverkan, som har i uppdrag från Sveriges kommuner och landsting, SKL, att göra journalerna tillgängliga via Internet.

– Sjuksköterskornas dokumentation innehåller ofta central information för patienten och för anhöriga som följer vården av sjuka barn och äldre, säger David Liljequist, ombudsman för Vårdförbundet som arbetar med it i vården.

Ökade krav på dokumentationen

Sedan lång tid är Vårdförbundet positivt inställt till att patienterna får den här möjligheten till insyn. Journalen omvandlas från ett arbetsredskap för vårdpersonalen till ett gemensamt informationsdokument med patienten.

– Vårdmötena blir bättre när patienten kan vara påläst från förra vårdtillfället, kan sin läkemedelslista och kan följa upp vad som hänt med överenskommelser. Men den tillgängliga journalen kommer också innebära ett paradigmskifte, med krav på mer noggrann journalföring och uppföljning, säger David Liljequist.

I Skåne är man medveten om att behovet finns att kunna läsa även sjuksköterskornas dokumentation och ambitionen är att kunna visa den i nästa etapp.

– Kontaktsjuksköterskan är spindeln i nätet för många patienter som är äldre eller har sjukdomar som kol, demens, hjärtsvikt och cancer. Vi vill även öppna psykiatrins journaler på sikt, säger Carina Nordqvist Falk, hälso- och sjukvårdsstrateg i Region Skåne.

Osignerat syns också

En omdebatterad fråga i Uppsala är att provsvar och anteckningar visas redan innan de är signerade av läkarna. Risker som påtalats med det är att patienter kan ta del av felaktiga provsvar, men också att patienten läser journalen och sin diagnos utan att ha hunnit få ett informerande läkarsamtal först.

Västmanland har ett beslut i landstingsfullmäktige att starta med nätjournal, men vill invänta tydligare regelverk för till exempel provsvaren.

– Det är inte en helt lätt fråga, för många dokument blir aldrig signerade, säger Anne Almqvist, e-hälsokoordinator i Västmanland.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida