Patientsäkerhet

Kortad tid med kateter gav färre urinvägsinfektioner

Kortad tid med kateter gav färre urinvägsinfektioner
Sedan man börjat avlägsna urinvägskatetern redan dagen efter operationen har urinvägsinfektionerna minskat kraftigt på ortopedavdelningarna i Lund och Malmö.

Sedan ortopedavdelningarna på Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö bestämde sig för att avlägsna urinkatetern snabbare från nyopererade har antalet urinvägsinfektioner minskat med nära 40 procent.

Flertalet patienter som opereras förses med en urinkateter. Det vanliga är att den sitter kvar några dagar efter operationen. Speciellt om patienten har svårt ta sig upp ur sängen och gå till toaletten.

– Men eftersom alla nu vet att det kommer innebära en risk och att vi inte gör patienterna en tjänst, utan att vi kanske ger dem en urinvägsinfektion, så avvecklar vi i de allra flesta fallen urinkatetern dagen efter operation, säger sjuksköterskan Caroline Elmér på ortopedkliniken i Lund till Sveriges Radio.

För ett drygt år sedan fick hon i uppdrag att granska vad forskningen visat om användandet av urinvägskateter och försöka ta reda på hur man gör på andra avdelningar.

Därefter har rutinerna på ortopedklinikens sex avdelningar i Lund och Malmö ändrats, vilket har gett resulterat. Under det första halvåret minskade antalet infektioner med 39 procent, jämfört med halvåret före införandet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida