Enkelt att minska akut förvirring

Akuta förvirringstillstånd är vanliga bland äldre som drabbas av höftfraktur. Vårdtiden förlängs och risken för allvarliga komplikationer och för tidig död ökar. Med ett väl genomtänkt omhändertagande går det att avsevärt minska andelen som blir förvirrade.

– Egentligen krävs det inte så stor insats. Det räcker långt med vanlig klokhet. Det svåra är att få med sig all personal, främst läkarna.

Det säger universitetsadjunkten Karin Björkman Björkelund som tillsammans med sjuksköterskekollegan Ami Hommel genomförde en interventionsstudie i Lund under 2003/2004 för att optimera omhändertagandet av höftfrakturpatienter. Ledtiderna kortades, patienterna fick syrgasbehandling och dropp redan i ambulansen samt tidig smärtlindring.

I dag slipper patienterna dessutom ligga på akuten. De röntgas direkt vid ankomsten till sjukhuset och skrivs därefter in på en vårdavdelning.

I fjol visade Ami Hommel i en avhandling att vårdprogrammet inte bara minskade risken för trycksår utan också dödligheten. I början av maj i år disputerade Karin Björkman Björkelund på sin avhandling, där hon visar att risken för akut förvirringstillstånd minskade med hela 64 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida