Enklare servera alkohol på äldreboenden

Enklare servera alkohol på äldreboenden
Äldreboenden som vill servera alkohol ska inte längre behöva söka särskilda tillstånd, föreslås i ny utredning. Arkivbild: Colourbox

Nu blir det lättare för gamla som vill ta sig ett glas vin till middagen eller en nubbe till sillen. Det ska nämligen inte behövas särskilda tillstånd för att servera alkohol på äldreboenden, föreslår en utredning.

29 april 2011

På uppdrag av regeringen har en utredning tittat på möjligheten att tillåta alkoholservering på särskilda boenden.

Redan i dag förekommer det på sina håll, men då krävs serveringstillstånd, vilket ställer särskilda krav på personalen och den som söker tillståndet. Det är också möjligt för de boende att själva ta med alkohol till maten.

Utredningen anser att det är krångligt och onödigt med särskilda tillstånd. Det ska därför vara tillåtet att servera alkohol utan att söka tillstånd i varje enskilt fall. Alkohol får serveras till både de äldre och närstående på alla boenden med måltidsservice.

Utredningen bedömer att förslaget inte leder till några negativa konsekvenser för folkhälsan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida