Enklare smärtlindring mer effektiv

— Med en smärtbehandlingsmetod som är avancerad och dyr invaggas man gärna i en känsla av att patienterna har fått det bästa som finns. Men för att det ska fungera krävs att det finns en smärtorganisation som kan backa upp de sjuksköterskor som arbetar närmast patienterna.

Det säger narkossjuksköterskan Kerstin Wickström Ene som arbetar som lärare på en operationsavdelning på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Strax före sommaren lade hon fram en doktorsavhandling om postoperativ smärtbehandling.

Tidigare fick de patienter som hade genomgått en prostataoperation på Sahlgrenska kontinuerlig epidural smärtbehandling via en kateter i ryggen. Trots det visade en utvärdering som gjordes av Kerstin Wickström Ene att var tredje patient upplevde svår smärta efter operationen.

Behandlingen ändrades så att patienterna i stället fick en engångsdos med morfin och lokalbedövningsmedel injicerat intratekalt (i spinalkanalen) strax före operationen. Med den här betydligt enklare och billigare behandlingen sjönk andelen patienter som upplevde svåra postoperativa smärtor från 30 till 14 procent. Den smärtlindrande effekten kvarstod under hela vårdtiden.

I dag används metoden även på patienter som har genomgått hysterektomi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida