Etiknämnd. ”Rädsla för rasism inte skäl nog att stoppa hiv-studie”

Etiknämnd. ”Rädsla för rasism inte skäl nog att stoppa hiv-studie”
Att fråga unga vuxna med afrikansk bakgrund och hiv om deras sexuella hälsa och livssituation underblåser inte rasism, enligt centrala etikprövningsnämndenden. Arkivbild: Colourbox

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm får bakläxa efter att ha avslagit en hiv-studie med hänvisning till rädsla för rasism. Nu tvingas de titta på ärendet på nytt.

Det var i slutet av maj i år som regionala etikprövningsnämnden i Stockholm avslog en ansökan från Karolinska institutet i Stockholm om att påbörja en studie med fokus på unga, hiv-smittade personer med afrikansk bakgrund.

”Risken är alltför stor att forskningen kommer att leda till ogrundade påståenden som utpekar en etnisk grupp”, skrev nämnden i motiveringen till sitt avslag.

Nu ger centrala etikprövningsnämnden sina regionala kolleger bakläxa. Visserligen håller den centrala nämnden med om att resultaten kan komma att missuppfattas till nackdel för ”personer med visst geografiskt ursprung”, men en sådan risk är inget som ensamt får leda till avslag.

Tvärtom anser de att den kunskap som eftersöks kan vara så värdefull att den överväger risken för att resultaten ska missuppfattas.

Regionala etikprövningsnämnden bollar därför tillbaka frågan till den regionala nämnden med uppmaningen att beakta fler faktorer än bara risken för rasistiska missförstånd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida