Etnologi

Billy Ehn och Orvar LöfgrenNär ingenting särskilt händer. Nya kulturanalyser265 sidor. Symposion 2007 www.symposion.se isbn 978-91-7139-797-3  

29 februari 2008

Billy Ehn och Orvar Löfgren är professorer i etnologi vid universiteten i Umeå respektive Lund. Som kulturforskare har de försökt att ta reda på vad som händer i vår hjärna när vi utåt sett verkar overksamma.
Hur hanterar vi till exempel en oplanerad väntan? Blir vi stressade eller utnyttjar vi tiden till något kreativt? Vi är inte alls så unika i våra funderingar som vi kanske tror. Tvärtom följer de ganska allmängiltiga mönster i kultur och samtid.

Till exempel när vi tycker att det går för långsamt i affärens kassakö och låter tankarna vandra fritt för att hantera rastlösheten. Vi står där rakt upp och ned med en fantasi som jobbar för högtryck i små mikrodraman. Ett spännande faktum är att vi kanske vet var någon befinner sig rent kroppsligt, men vi kan aldrig vara säkra på var vederbörande befinner sig mentalt. Intressant läsning för alla som vill få ny syn på tillvaron.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida