Ett enda prov kan ge svar omsvåra sjukdomar

Lägg metabolomik på minnet, ett nytt forskningsområde med sikte på framtiden. Målet är att diagnostisera och förutse sjukdomar med hjälp av ett enkelt blodprov.

Genom att studera kroppens minsta molekyler, metaboliter, kan forskarna på ett tidigt stadium hitta olika sjukdomar. Varje sjukdom har sin egen metabola profil; diabetes lämnar sitt speciella avtryck och alzheimer sitt.?

Nu pågår forskning för att kartlägga de unika mönstren hos allt från infektioner till cancer. När forskarna hittar varje sjukdoms specifika metabolitmönster är steget inte långt till att utveckla snabbtester där man kan ställa diagnos med hjälp av ett blodprov eller en bit vävnad.??

I Sverige satsar bland andra Umeå universitet på forskning om metabolomik. De har fått stora anslag för att hitta de metabola markörerna för neurologiska sjukdomar som alzheimer, parkinson och ALS. Sjukdomar där det i dag är svårt att ställa diagnos och där en tidig diagnos skulle ge stora möjligheter till bättre behandling.?

— Det handlar inte om att hitta en speciell markör, utan om att identifiera och bestämma halterna av tusentals olika metaboliter samtidigt i biologiska prover, säger Henrik Antti, docent och forskningsledare vid kemiska institutionen.?

Att det har hänt så mycket på det här området de senaste åren beror till stor del på den snabba utvecklingen av analytiska instrument som gör det möjligt att detektera tusentals molekyler samtidigt.?

— För mig som forskare är det en stark drivkraft att det finns en tillämpning av det vi gör. Om vi lyckas förstå mer kan vi inte bara ställa tidigare och bättre diagnoser, utan också förutse, och förhoppningsvis förebygga, svåra sjukdomar, säger Henrik Antti.?

Han berättar att de har utvecklat metoder för att kunna analysera urin, blod, ryggmärgsvätska, fettbiopsier, ben, vävnader — och att metoden därför kan användas för att analysera metabolitmönster för i stort sett alla slags sjukdomar.??

Vid Umeå universitet är tumörsjukdomar ett viktigt spår vid sidan av de neurologiska sjukdomarna. De jobbar till exempel intensivt med att ta fram metoder för att tidigt kunna avgöra om en prostatacancer är aggressiv eller inte. Med den kunskapen kan man välja vilken slags behandling patienten ska ha.?

Att kunna diagnostisera olika infektioner med hjälp av metabolomik är ett tredje forskningsprojekt i Umeå som också ligger långt framme.?

— Bara vi hittar de specifika metabolitmönstren för olika infektioner tror jag inte att steget är så långt till att utveckla snabbtester där vi med ett enkelt blodprov kan se vilken infektion patienten har, säger Maria Fällman som är professor i medicinsk mikrobiologi.?

Dessutom hoppas hon att det på samma sätt ska gå att ta reda på om en patient bär på antibiotikaresistenta bakterier.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida