EU utreder biverkningar av hpv-vaccin

EU utreder biverkningar av hpv-vaccin
Gardasil är ett av två hpv-vacciner på den svenska marknaden. Det godkändes i Europa 2006. EU ska nu utreda eventuella biverkningar av hpv-vaccin.

Två sällsynta sjukdomar med diffusa symtom kopplas till vaccinerna mot livmoderhalscancer. Men statsepidemiologen vid svenska Folkhälsomyndigheten ser risken med vaccinerna som liten.

Socialstyrelsen beslutade hösten 2010 att alla flickor födda 1999 eller senare ska erbjudas vaccination mot humant papillomvirus, hpv, när de är 10-12 år gamla.

På den svenska marknaden finns två hpv-vacciner, Gardasil som godkändes i Europa 2006, och Cervarix som godkändes 2007.

Dessa har hittills getts till över 70 miljoner flickor och kvinnor över hela världen. Majoriteten av alla rapporterade misstänkta biverkningar stämmer överens med vad som setts i de kliniska studierna före godkännandet. Hittills har all kritik mot hpv-vaccinerna tillbakavisats av ansvariga myndigheter.

Danmark vill se utredning

Men nu ses en förändring, allt fler vill ha en utredning av vaccinerna. Danmark har varit starkt drivande, detta sedan läkare slagit larm om att ett växande antal flickor fått uppsöka vård för problem efter hpv-vaccinering, skriver Svenska Dagbladet. Efter påtryckningarna har den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, beslutat att utreda två sällsynta sjukdomar med diffusa symtom som kopplas till vaccinerna.

Den ena sjukdomen heter CRPS, komplext regionalt smärtsyndrom, som ger kroniska smärtor i ben eller armar. Den andra heter POTS, posturalt ortostatiskt takykardisyndrom, och ger upphov till yrsel, huvudvärk, trötthet, bröstsmärtor och svaghet.

Ifrågasätter inte fördelarna

Att fördelarna överväger riskerna med hpv-vacciner ifrågasätts inte, enligt Läkemedelsverket. Men statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten tycker det är bra att frågan utreds.

– Men mot bakgrund av att så många miljoner blivit vaccinerade under nu snart tio års tid kan inte den eventuella risken vara särskilt stor, säger han till Svenska Dagbladet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida