Experter kräver nationell smärtplan

Experter kräver nationell smärtplan
Långvarig smärta är vanligt och kostar samhället väldigt mycket pengar. Därför efterlyses nu en nationell smärtplan. Arkivbild: Colourbox

Otillfredsställande smärtlindring, stora samhällskostnader på grund av långvarig smärta och människor som inte får den smärtlindring de behöver. Det är några av argumenten som en grupp experter på smärta lägger fram till regeringen när de nu kräver en nationell smärtplan.

17 januari 2012

Representanter för Svenska smärtläkarföreningen och Svenskt smärtforum, en multiprofessionell förening med bland andra sjuksköterskor, sjukgymnaster och läkare, samt ordföranden i SBU:s utredning Rehabilitering vid långvarig smärta, har nu överlämnat en skrivelse till regeringen. Med skrivelsen vill gruppen att regeringen ska ta fram en nationell smärtplan.

Långsiktiga insatser 

Gruppen anser att det krävs bredare, mer sammanhängande och långsiktiga insatser, inte minst från arbetsmarknadens sida, att satsningen samordnas nationellt och att socialdepartementet sammankallar experter för att ta fram en strategi.

I en nationell smärtplan bör, enligt expertgruppen, ingå utbildning för att höja kompetensen i diagnostik och evidensbaserad behandling, utbildning, uppbyggnad av en nationellt enhetlig och hög standard i smärtvården samt utveckling av nya metoder för diagnostik, behandling och rehabilitering.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida