Expertgrupp vill få svar på varför vi äter för mycket

Expertgrupp vill få svar på varför vi äter för mycket
Varför äter vi för mycket? Foto: Colourbox

Ett internationellt tvärvetenskapligt projektet, NeuroFAST, ska ge oss svar på vad det är som får oss att äta för mycket och därmed riskera fetma.

Det är forskare från sju olika länder, alla internationellt erkända experter inom sina områden, som nu startar det tvärvetenskapliga projektet, NeuroFAST ( the integrated neurobiology of food intake addiction and stress). Projektet får 60 miljoner i anslag från EU och ska pågå i fem år.

Bland annat hoppas forskarna upptäcka nya neurobiologiska mekanismer bakom den centrala frågeställningen i projektet varför vissa människor äter för mycket. 

-Vi kommer därför att studera de processer som är kopplade till vårt beroendesystem i hjärnan och försöka få svar på varför människor missbrukar mat eller äter av ångest och stress, säger professor Suzanne Dickson som koordinerar EU-projektet från Sahlgrenska akademin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida