Få arbetar med barns smärta

Trots att många barn lider av återkommande smärta finns det stora brister i omhändertagandet av dessa barn. Det visar en ny undersökning.

1 augusti 2012

Svensk barn­smärtförenings undersökning visar att endast fem av landets 34 barnkliniker har speciellt organiserad verksamhet för barn med långvarig smärta. Sju har speciell verksamhet för barn med akut smärta.

Av de mottagningar som finns är de flesta små och bemannade med deltidsarbetande personal. När det gäller sjuksköterskor finns totalt 8,45 tjänster för barn med smärta. En av dem är Stefan Nilsson, som arbetar som smärtsjuksköterska på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Han har varit med och gjort undersökningen.

— Vi misstänkte att det såg så här illa ut, men resultatet av undersökningen var nästan värre än vi kunde föreställa oss. För barn med långvarig smärta finns bara ett fåtal deltidstjänster i hela landet.

I sommar lämnar Stefan Nilsson dessutom sin tjänst för att få mer tid till forskning och som det ser ut nu kommer han inte att ersättas. Ändå har omkring 400 000 barn i Sverige smärta från huvud, mage eller rygg minst en gång per vecka.

— Om de barnen inte får hjälp växer många upp till vuxna med långvarig smärta, påpekar Stefan Nilsson.

Socialstyrelsen rekommenderar ett multiprofessionellt omhändertagande för vuxna med smärta. Svensk barnsmärtförening vill se samma rekommendationer för barn och att det dessutom ska finnas personal med speciell utbildning inom barnsmärta åtminstone vid de större sjukhusen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida