Fetmaoperation förbättrar både fysisk och psykisk hälsa dramatiskt

Fetmaoperation förbättrar både fysisk och psykisk hälsa dramatiskt
Fördomar från omgivningen är en stor anledning till att överviktiga mår dåligt. Arkivbild: Colourbox

Efter operationen är livskvaliteten nästan lika hög som hos befolkningen i allmänhet.

10 januari 2014

Världens största databas över hälsorelaterad livskvalitet hos svårt feta personer visar att livskvaliteten ökar dramatiskt efter fetmakirurgi.

Det är det svenska nationella kvalitetsregistret för fetmakirurgi, SOReg, som publicerar en rapport om livskvalitet före, samt ett och två år efter operationen. Kartläggningen visar att livskvaliteten efter operation närmar sig den för befolkningen i allmänhet.

– Det finns en rad olika mått på livskvalitet. Feta människor har ett mycket sämre utfall ur alla mätbara aspekter, säger Ingmar Näslund, registerhållare och kirurg på Universitetssjukhuset i Örebro.

Fördomar påverkar mest

De mått på livskvalitet som används i registret är bland annat fysisk hälsa, begräsningar i vardagen, värk och smärta, trötthet samt mental hälsa.

– Det som påverkar livskvaliteten mest är omgivningens fördomar och att man är begränsad i sin vardag. Feta människor har till exempel svårare att klara av sitt arbete, att leka med barnen, att bada i badhus, att hitta kläder.

Varje år genomförs omkring 7 500 till 8 000 fetmaoperationer i Sverige. Över 95 procent genomförs med gastric bypass-metoden. I rapporten redovisas 23 000 mätningar före fetmaoperation, drygt 14 000 efter ett år och 6 000 efter två år. Personerna som ingår i kartläggningen har ett BMI över 35.

Förbättringar på alla områden

Efter operationen är livskvaliteten bättre över lag, men särskilt när det gäller fysisk hälsa. Patienter som har förlorat mer än hälften av sin övervikt mår bättre än de som har gått ner mindre i vikt. Äldre rapporterar sämre fysisk livskvalitet än yngre, men har bättre psykisk hälsa. Detsamma gäller personer med särskilt högt BMI.

Kvinnor rapporterar sämre livskvalitet än män både före och efter operation.

– Det behövs mer forskning om vad det beror på, men det mesta talar för att omgivningens fördomar drabbar kvinnor hårdare. En fet man har lättare att bli accepterad än en fet kvinna, säger Ingmar Näslund.

I Sverige är fetmaoperationerna säkra och svåra komplikationer är ovanliga. Den allvarligaste är läckage av magsaft från mag-tarmkanalen, vilket drabbar omkring en procent av patienterna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida