demensvård

Fick pris för sitt arbete med vårdmiljön vid demens

Fick pris för sitt arbete med vårdmiljön vid demens
Helle Wijk fick ta emot priset av Drottning Silvia på Silviahemmets inspirationsdag i mars. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Hur boendemiljön kan utformas för att underlätta för personer med demenssjukdom har Helle Wijk, docent i omvårdnad, lyft fram i sin forskning. För det har hon nu fått Silviahemmets forsknings- och utbildningsstipendium 2017.

Förmågan att uppfatta färger och kontraster finns bevarad hos människor med demens – därför blir vårdmiljön så viktig. Rätt utformad kan den fungera som ett stöd för minnet och öka förmågan att orientera sig trots sjukdomen. Det handlar till exempel om att framhäva dörrar, ingångar och ljusknappar tydligt.

Under många år har Helle Wijks forskning på det här området varit vägledande i planeringen av vård- och omsorgsboenden för äldre och personer med demenssjukdom runt om i landet. Nyligen fick hon ta emot ett pris för sin forskning ur Drottning Silvias hand i samband med Silviahemmets inspirationsdag i Stockholm.

– Priset är ett värdefullt erkännande för forskningen om vårdmiljöns betydelse för patienters och boendes hälsa, funktion och välbefinnande, liksom för personalens arbetsmiljö, säger Helle Wijk, som är docent i omvårdnad vid Sahlgrenska akademin och leder en grupp inom vårdmiljöforskning vid Göteborgs universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida