Fick rösten åter med hjälp av transplantation

Med nytt struphuvud, ny sköldkörtel och luftstrupe kan en kvinna från Kalifornien nu tala för egen maskin — för första gången på tio år. I kirurgteamet ingick Paolo Macchiarini från Karolinska institutet.

Under två dagar i oktober förra året jobbade ett internationellt och multidisciplinärt team med att transplantera och återställa Brenda Charett Jensens struphuvud, sköldkörtel och luftstrupe.

Före operationen hade hon levt med komplikationer efter en operation för tio år sedan. För att andas var hon sedan dess helt beroende av en trakeotomitub och för att kunna tala använde hon en elektronisk utrustning som ger ett konstgjort robotliknande ljud.

Nu, tre månader efter operationen, kan Brenda Charett Jensen tala igen.

– Varje dag är en ny början för mig. Jag jobbar ihärdigt på att använda mina stämband och träna mina muskler att svälja. Jag kommer förmodligen aldrig att kunna sjunga i kör eller något sådant, men det är fantastiskt att kunna prata normalt och jag längtar så efter att kunna äta och dricka och simma igen, säger hon.

Gästprofessor på KI med i teamet

Att just Brenda Charett Jensen valdes ut för en sådan operation som den andra i världen, beror på att hon för fyra år sedan genomgick en njur-pankreastransplantation och därmed redan behandlades med läkemedel mot avstötning. En behandling som krävs även för den nu genomförda operationen.

I operationsteamet ingick bland andra Paolo Macchiarini, som är gästprofessor i regenerativ kirurgi vid Karolinska institutet. Hans främsta forskningsintresse är transplantation av luftvägar och ersättning av luftvägar med vävnadsteknik. 2008 ledde han världens första transplantation av en luftstrupe som odlats fram med vävnadsteknik.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida