Finsk slutstudie bekräftar samband mellan vaccin och narkolepsi

Slutrapporten från den finska registerstudien bekräftar att det finns en ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar som vaccinerats med Pandemrix mot svininfluensa.

Risken är 13 gånger större jämfört med ovaccinerade barn. Det motsvarar att sex nya fall har uppstått bland 100 000 vaccinerade barn och ungdomar.

Resultaten stämmer överens med den preliminära rapport som presenterades i början av året.

De finska resultaten stämmer även överens med svenska studier som också visat på ett samband mellan narkolepsi bland barn och vaccination med Pandemrix.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida