Fler barn kan få vaccinersättning

Fler barn kan få vaccinersättning
70 barn som drabbats av narkolepsi kan nu få sin sak prövad av Läkemedelsförsäkringen. Arkivbild: Mostphotos

Tidsgräns förlängs. Även barn som fått symtom på narkolepsi senare kan få ersättning.

13 januari 2015

I samband med svininfluensaepidemin 2009-2010 drabbades många människor av narkolepsi efter att ha vaccinerats med Pandemrix.

Hittills har Läkemedelsförsäkringen (det försäkringsbolag som beviljar ersättning) bara betalat ut skadestånd till personer som uppvisade symtom på narkolepsi upp till åtta månader efter vaccinationen. De allra flesta har varit barn. Nu förlängs tillfälligt denna gräns till 16 månader, efter önskemål från Narkolepsiföreningen.

På sin hemsida skriver Läkemedelsförsäkringen att nya forskningsresultat ligger bakom beslutet. Enligt en tidigare publicerad studie från Finland var risken för barn som föddes mellan 1991 och 2005 att drabbas av narkolepsi femfaldigad under det andra året, även om risken var betydligt större första året efter vaccinationen.

I somras beslutade Finland att betala ut ersättning till dem som fått symtom upp till två år efter vaccinationen.

De 16 månader som svenska Läkemedelsförsäkringen nu satt som tillfällig gräns kan förlängas. Läkemedesverket väntas under året bli klar med en svensk studie. Först därefter vill Läkemedelsförsäkringen ta definitiv ställning till en ny tidsgräns.

Enligt Svenska Dagbladet har hittills 355 barn fått diagnosen narkolepsi efter vaccinering med Pandemrix. Cirka 70 barn som tidigare fått avslag ska nu få sin sak granskad igen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida