Fleromättat fett ökar risken för allergi

Nyfödda med en hög andel fleromättat fett i navelsträngsblodet har större risk att utveckla allergi under sina första 13 år än nyfödda med låg andel fleromättat fett, visar forskning från Chalmers, Göteborgs och Umeå universitet. ?

— På samma sätt som immunsystemets mognad förhindras om vi lever för rent kan den nog försvåras om immunsystemet dämpas av höga halter omättat fett, säger Agnes Wold, immunolog och en av forskarna. ?

Av 129 nyfödda hade 44 astma eller hösnuva och 37 atopiskt eksem vid 13 års ålder. Riskökningen gällde både omega 3 och omega 6, medan de med högre andel enkelomättat fett i navelsträngsblodet inte drabbades.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida