Flertalet landsting tar med patienter utan vårdbehov i ambulansen

I Norrbotten får man och i Stockholm får man inte. Och i Kalmar får man, fast ändå inte. Landstingen har olika riktlinjer kring vad ambulanspersonal får och inte får göra.

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor har, via sin tillförordnade ordförande Janne Kautto, kritiserat att ambulanssjuksköterskans kompetens inte tas till vara fullt ut. Bland annat får ambulanspersonal på många håll inte neka en patient att åka med ambulansen, även om denne helt uppenbart inte har något vårdbehov. Inte ens om beslutet stöds av läkare.

Ambulanser används ibland till onödiga transporter. Mycket restid – och därmed mer tid för att se till andra nödställda – skulle kunna sparas om ambulanspersonal fick rätt att säga nej till patienter utan vårdbehov. Dessa skulle i stället kunna hänvisas till sjuktransport eller taxi.

Stockholm generöst

– Jag tror att Stockholms läns landsting är bland de mest generösa vad gäller ambulanstransport. Jag har fått uppfattningen att andra landsting gör annorlunda, säger Janne Kautto.

Vårdfokus kartläggning visar att detta stämmer – delvis. Av 21 landsting är det bara 6 som svarar att ambulanspersonal inte måste ta med en envis patient. I stället har de möjlighet att hjälpa patienten att få kontakt med vården på annat sätt.

– Det kan finnas situationer när en patient nekas ambulanstransport, och då man hänvisar till andra transportmedel. Men oftast försöker man följa patientens vilja, säger Roger Westerlund, ambulanschef i Gävleborgs län.

Kalmar tudelat

Svaret från Kalmar är mer eller mindre detsamma, även om det i princip väger över till patientens beslutanderätt.

– Man kan besluta att en patient inte behöver åka med, men i praktiken går man inte in i en dispyt, säger Erik Lexne, verksamhetschef vid Länssjukhuset i Kalmar.

Fyra av landstingen har ännu inte svarat.  I övriga elva svarar man att om patienten insisterar så ska han eller hon tas med, oavsett vad ambulanspersonal och tillfrågad läkare tycker.

– Man ska inte gå i clinch med patienten. Det är helt enkelt ett humant ställningstagande. Om patienten upplever sig ha ett behov ska vi försöka tillgodose det, säger Peter Lindton, chefläkare för ambulanssjukvården i Stockholms läns landsting.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida