Flest anmälningar mot SOS Alarm i Malmö

Larmcentralen i Malmö har dragit på sig dubbelt så många lex Maria—anmälningar som de andra centralerna. Själva anser man att det kan finnas fler förklaringar än att verksamheten brister.

Under 2012 anmälde SOS Alarm i Malmö sig själva sex gånger. Det är betydligt mer än Sveriges övriga larmcentraler där ingen kom upp i mer än tre, visar siffror från Socialstyrelsens registerutdrag som tidningen Sydsvenskan har sammanställt.

I Malmö kommer uppgifterna som en överraskning. Sverker Petersson, presstalesman vis SOS Alarm i Malmö, säger till Sydsvenskan att en förklaring kan vara att andra larmcentraler har svarat på samtal som egentligen hör hemma i Skåne. En annan att chefer och personal i Malmö satsat extra på patientsäkerheten och därför har gjort många anmälningar.

Inspektion visar på problem

För två månader sedan visade dock en inspektion att SOS Alarm i Malmö brottas med flera problem. Bland annat har en anställd tvingats sluta efter att ha varit otrevlig mot en hjälpsökande, och tio andra anställda har gjort missar som lett till granskning. Dessutom har utlovade åtgärder för att komma till rätta med problemen kommit igång sent.

Socialstyrelsen granskar SOS Alarm

Socialstyrelsen har haft ett särskilt fokus på SOS Alarm runt om i Sverige sedan ett uppmärksammat fall 2011 med en man som dog i Stockholm sedan han nekats ambulans, det så kallade Emil-fallet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida