Flest riskbedömningar ger Söderhamn nästan en miljon

Söderhamns kommun har under 2010 gjort flest riskbedömningar till Senior alert-registret i landet. För det får kommunen nästan en miljon kronor. Nu väntar fortsatt utveckling.

Senior alert är ett kvalitetsregister där bedömningar av risken för fall, undernäring och trycksår hos äldre görs med hjälp av evidensbaserade instrument. Under 2010 har Söderhamns kommun rapporterat in 657 gjorda riskbedömningar på äldre i kommunen, vilket placerar kommunen på första plats i landet. Det visade sig vara värt 946 141 kronor av de 50 miljoner kronor som fördelades bland dem som använde registret. 

Är vana vid bedömningsinstrument

Att äldrevården i just Söderhamns kommun har kommit så här långt i att använda bedömningsinstrument tycker inte den medicinskt ansvariga sjuksköterskan Britt-Marie Blom Lindström är så konstigt. När de för två år sedan gjorde en kostpolicy i kommunen använde de mna, mini nutritional assessment, och en modifierad Nortonskala för bedömning av risk för trycksår.

– När det gäller att mäta omvårdnadsinsatser finns inte så mycket att välja på, så jag blev glad när jag såg Senior alert. Vi tänkte att det här registret nog är hållbart eftersom både SKL och Socialstyrelsen var inblandade, så vi sökte stimulansbidrag för att gå med, berättar hon.

Samtliga sjuksköterskor är utbildade

Britt-Marie Blom Lindström gick en utbildning för att lära sig använda Senior alert och i nästa steg utbildades två sjuksköterskor, som blev väldigt entusiastiska. Tillsammans har de utbildat kommunens samtliga sjuksköterskor under våren 2010. Och nu tycker Britt-Marie att de har kommit igång och att det fungerar väldigt bra.

Hanteringen av Senior alertregistret är ett teamarbete; sjukgymnasterna står för fallriskprofilerna, undersköterskor samlar ibland in uppgifter och sjuksköterskorna för i de flesta fall in uppgifterna och är ansvariga för registret. 

Viktigt att registrera

Sjuksköterskorna tycker att det känns som dubbelarbete att både fylla i registren och dokumentera i journalen. Men att registreringen görs är ändå jätteviktigt, betonar Britt-Marie Blom.

– Både sjuksköterskor och övrig personal gör ett stort arbete med riskbedömning och prevention.

Jobbar vidare med vårdprocessen

En viktig poäng tycker hon är att det ger struktur i det man gör. Nu vill hon gå vidare och satsa en del av pengarna på att jobba med vårdprocessen.

– Jag vill stärka sjuksköterskorna i sitt yrke. Och då behöver vi prata mer om vårdprocessen – det är ett sätt att tänka som fungerar, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida