Flisa-kongressen. Utbildning för ambulansförare prisades

Flisa-kongressen. Utbildning för ambulansförare prisades
Ronny Friberg, avdelningschef för ambulansen i Umeå, tog emot priset av Göran Stiernstedt från SKL. Foto: Henrik Witt

Det prehospitala priset går i år till Pontus Albertsson och medarbetare på Akut- och katastrofmedicinskt centrum vid akutsjukvården i Västerbotten som har utvecklat en unik utbildning för utryckningsförare. Med den insiktsbaserade utbildningen kör ambulansförare säkrare och bättre.

11 september 2012

Priset delades ut på tisdagskvällen under invigningen av Flisa-kongressen som i år hålls i Norrköping. I Pontus Albertssons ställe togs priset emot av Ronny Friberg, avdelningschef för ambulansen i Umeå.

Den utryckningsförarutbildning som har tagits fram i Västerbotten bygger på en insiktsbaserad metod. Med hjälp av ett webbaserat analysverktyg, Dart, kan föraren analysera sitt eget beteende i riskfyllda moment.

Dart-systemet samlar en mängd olika data från fordonet, som hastighet och positionering, och filmar samtidigt utryckningskörningen. Filmen kan sedan föraren gå igenom tillsammans med en handledare och diskutera vad som kan förändras.

Avsikten är förstås att få säkrare utryckningar, för ambulanserna men även för medtrafikanterna.

Utbildningen har visat sig påverka ambulansförarna positivt. De kör i lägre hastigheter, med säkrare avstånd och med en mer realistisk syn på sitt kunnande.

Så här lyder juryns prismotivering: ”Pontus Albertsson och medarbetare har initierat forskning och metodutveckling kring ett mycket angeläget trafik- och patientsäkerhetsområde inom ambulanssjukvården. Arbetet med insiktsbaserad utbildning för säkrare ambulanstransporter har krävt såväl nytänkande, stort engagemang och långsiktighet.”

Fakta om Flisa

  • Flisa är en förkortning av Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård.
  • Varje år samlar föreningens konferenser och kongresser ett stort antal deltagare från branschen för att tillsammans utvecklas och föras närmare varandra.
  • I år hålls Flisa-kongressen i Norrköping 11-13 september.
  • Det Svenska Prehospitala Priset instiftades 2011 av Flisa, Falck Ambulans, Vårdförbundet, Kommunal och Dagens Medicin. Syftet med priset är att premiera goda exempel som kan användas i vardagen och som framför allt ökar patientnyttan. Priset tillfaller organisation/företag/arbetsplats eller enskild person som åstadkommit en bra och användbar förändring inom den prehospitala sjukvården.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida