Föd inte rasismen

Sedan en patient sköt mot ambulanspersonal i Vällingby har röster höjts för att vissa adresser ska flaggas och att arbete i vissa områden ska få ett högre säkerhetstänk.

2 april 2014

Den typen av resonemang föder bara fördomar mot utsatta grupper i vårt samhälle. När det var upplopp i Husby avböjde ambulanssjukvården poliseskort eftersom vi är ”fredade” och mycket synliga i det området. Alltså en ganska liten hotbild finns där jämfört med för polisen. Personligen känner jag inget mer hot i ”vissa områden”. I den prehospitala miljön gäller ett konstant säkerhetstänk oavsett var man befinner sig!

?Så att generalisera så kraftigt utifrån en enskild galnings gärning föder inget annat än rasism.

– Jesper Sjölin, sjuksköterska i ambulans?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida