Förändrad tarmflora kan förutsäga risken för typ 2-diabetes

Förändrad tarmflora kan förutsäga risken för typ 2-diabetes
Vilken slags bakterier vi har i vår tarmflora tycks hänga samman med olika typer av sjukdomar. Arkivbild: Colourbox

Bakteriefloran i tarmen ser annorlunda ut jämfört med friska, visar forskning från Chalmers.

Friska kvinnor har ett annorlunda metagenom med bland annat fler tarmbakterier som producerar en fettsyra som sedan tidigare har kopplats till gynnsamma hälsoeffekter.

Studie, gjord av forskare vid Chalmers och Sahlgrenska akademin i Göteborg, publiceras i dag i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature.

Hett forskningsområde

Människans kropp innehåller tio gånger fler bakterier än mänskliga celler. Det finns alltså en mängd bakteriegener utöver generna i våra egna celler, det så kallade metagenomet. Forskningen kring metagenomets betydelse för vår hälsa är ett av de hetaste forskningsområdena just nu.

Tidigare har forskningsgruppen i Göteborg visat att bakterierna i tarmarna påverkar risken för att drabbas av hjärt- kärlsjukdom och nu har man alltså slagit fast hur den förändrade tarmfloran ser ut hos patienter med typ 2-diabetes.

Hitta riskpatienter

Resultaten har lett fram till en ny modell för hur man skulle kunna identifiera patienter med diabetesrisk genom att analysera metagenomet. Modellen anses ha betydligt större säkerhet än de klassiska markörer som används inom vården idag, till exempel kroppsmasseindxet BMI och förhållandet mellan midjemått och höftmått.

– Den stora utmaningen är att ta reda på om tarmflorans sammansättning har att göra med uppkomsten av åldersdiabetes. Det skulle i sin tur ge helt nya möjligheter att förebygga sjukdomen, säger Fredrik Bäckhed, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida