”Förbrukat förtroende i Östergötland”

Nu söker sig många till nya arbetsplatser, enligt förtroendevalda.

Trots en dålig ekonomi och rapporter om bristande arbetsmiljö har Sirius Humanums ambulansverksamhet i Östergötland än så länge inte påverkats av konkursen i Skåne. Förtroendet för företaget är däremot kört i botten, menar förtroendevalda på plats.??

Till skillnad mot i Skåne, där det nu konkursade dotterbolaget Sirius Humanum ambulans AB skötte ambulansverksamheten, har ambulansen i Östergötland hanterats direkt av moderbolaget Sirius Humanum AB. Därför berördes inte Östergötland av konkursen i våras.

Men enligt Erik Freiholtz, avtalsansvarig för ambulansverksamheten på landstinget i Östergötland, har man på grund av händelserna i Skåne haft extra koll på företaget. Om något skulle hända finns en beredskap.?

— Vi följer dem noggrant och har gjort det en tid. Just nu ser vi dock inte någon överhängande risk. Det verkar ha stabiliserats, säger Erik Freiholtz.??

Men trots att det i dagsläget inte verkar föreligga något konkurshot har verksamheten varit långt ifrån problemfri. Företaget lade ett nollbud för högre lön 2011 och har inte inlett någon dialog för 2012. Vårdförbundet har nu begärt en central förhandling med Sirius Humanum men enligt uppgifter har den dragit ut på tiden.?

Tidigare har Sirius Humanum haft stora skulder i obetald övertid till personalen. Efter flera inställda utbetalningar ska ungefär en tredjedel av de anställda ha fått pengarna insatta på sina konton i slutet av oktober.?

Vårdförbundet har även rapporterat Sirius Humanum till Arbetsmiljöverket via en så kallad 6:6a anmälan. En anmälan som resulterat i krav på att företaget ska agera mot den undermåliga psykosociala miljön. Samtidigt har myndigheten krävt att ansvarsfördelningen ska förtydligas.

Hur företaget tänker lösa problemen har inte gått att få fram, Vårdfokus har inte kunnat nå någon ansvarig för ambulansföretaget i Östergötland.??

— Det känns som att Sirius Humanum försöker. Till exempel genomfördes en medarbetarenkät som nu håller på att analyseras. Samtidigt har de behandlat oss illa så länge att det måste till något konkret för att vi ska återfå förtroendet. Många söker sig till andra arbetsplatser i stället, säger Christoffer Remnemark, som är förtroendevald för Vårdförbundet.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida