Förhöjd risk för astma även hos fullgångna barn

Förhöjd risk för astma även hos fullgångna barn
Även barn som bara är födda några veckor för tidigt har större risk att få astma längre fram i barndomen. Arkivbild: Colourbox

Mycket för tidig födsel är förknippad med lungsjukdom. Nu visar forskning från Linköpings universitet att också barn födda i vecka 37 och 38 har en förhöjd risk att få astma längre fram i barndomen.

De fullgångna barnen i vecka 37 och 38 hade en tio procent högre risk för astma jämfört med de som föddes i vecka  39-41.

Färre lungblåsor hos tidigt födda

– Livet i mammans mage spelar stor roll för barnets hälsa i framtiden, men tiden efter födelsen är också viktig, säger Hartmut Vogt. Han har för sin avhandling jämfört data från det medicinska födelseregistret med uttag av astmamedicin, sammanlagt över en miljon barn födda mellan 1987 och 2000.

Utvecklingen av lungorna startar kort efter befruktningen och pågår till två-tre års ålder. Prematura barn föds med färre lungblåsor och en begränsad lungfunktion. Det innebär en risk för både astma och luftrörskatarr.

Ökad risk vid tidig adoption

Miljöfaktorer verkar också ha stor betydelse för risken att utveckla astma som barn och ung vuxen. I en annan studie jämfördes utlandsföddas och svenskföddas förbrukning av astmamedicin. Barn som adopterades av svenska föräldrar före ett års ålder löpte en dubbelt så stor risk att utveckla astma jämfört med barn som hade adopterats efter fyra års ålder.

Förutom att föräldrarna inte bör röka saknas det i dag evidens för hur astma hos barn kan förebyggas.

Astma

Astma är en kronisk inflammatorisk åkomma i luftvägarna. Symtomen är återkommande andningsbesvär med andnöd, tryck övre bröstet och hostattacker. En pipande andning är ofta det första tecknet hos små barn.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida