Förlossningar i ambulans är sjuksköterskornas värsta skräck

Förlossningar i ambulans är sjuksköterskornas värsta skräck

Anneli Carlsson är barnmorska och ambulanssjuksköterska. Hennes magisteruppsats visar att ambulanssjuksköterskors största skräck är födande kvinnor. pp

Förlossningar i ambulansen är det som ambulanssjuksköterskor känner mest skräck för. Ansvaret för ett kommande liv får upp deras puls mer än hjärtstopp och stora trafikolyckor.

14 november 2011

Ambulanssjuksköterskan och barnmorskan Anneli Carlsson har tillsammans med kollegan Jana Eldh skrivit en magisteruppsats där de har intervjuat 15 ambulanssjuksköterskor om deras känslor inför prehospitala förlossningar.

Det är sällan sådana larm kommer – vilket ökar osäkerheten – men när de kommer är det ambulanssjuksköterskornas största skräck. De känner sig otillräckliga och upplever rädsla, stress och oro.

– Vi anade att det var det här som personalen är mest orolig för, så vi blev inte förvånade över resultatet. Men det är intressant att de tyckte det var värre än bilolyckor. Flera uttryckte rädsla för att mamman ska börja blöda och att barnet ska bli dåligt. De känner ett stort ansvar och en press från föräldrar, anhöriga och sig själva, säger Anneli Carlsson.

Bara en dag under utbildningen

 I specialistutbildningen till ambulanssjuksköterska ingår bara en dag om förlossningsvård.

– Under min utbildning ingick lite teori och övningar på en docka. Man hade också tagit bort möjligheten att hospitera på förlossningsavdelning, säger hon.

Ambulanspersonal i Västra Blekinge ska få en tredagars utbildning i höst. Anneli Carlsson har fått i uppdrag att hålla i den del som ska handla om förlossningar. Det kommer att bli en teoretisk genomgång samt undervisning om hur man gör om komplikationer tillstöter.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida