Förlossningssamtalet behövs konstaterar Göteborgsforskare

Nästan alla födande kvinnor vill prata om sin förlossning men bara hälften får numera det förlossningssamtal som tidigare var rutin, konstaterar forskare vid Sahlgrenska akademin.

– De flesta nyblivna mammor behöver prata igenom sin förlossning för att förstå och bearbeta det de har varit med om. Men i dag har möjligheten till postpartumsamtal minskat. Det beror på tidsbrist i kombination med att vetenskapliga bevis saknas för att de behövs, säger universitetslektor Marie Berg i Göteborg.

Tillsammans med barnmorskan Ingrid Carlgren har hon genomfört en studie med 150 kvinnor som förlöstes vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Av dem var 76 förstagångsmödrar och 74 omföderskor. Bara 56 procent hade haft ett uppföljande samtal.

Upplevt dåligt bemötande

Av de 66 kvinnor som inte hade erbjudits något samtal var det 28 som hade velat ha det. Av dessa 28 var det 20 som hade velat prata med sin förlossningsbarnmorska. En telefonintervju sex månader efter förlossningen kartlade vad kvinnorna hade velat prata med sin barnmorska om.

– De ville förstå vad som hade hänt under förlossningen. Flera hade minnesluckor, andra förstod inte varför vissa åtgärder hade gjorts. Många av kvinnorna hade upplevt någon form av dåligt bemötande. Det kunde vara att de hade känt att barnmorskan inte trodde på deras förmåga att föda fram barnet, exemplifierar Marie Berg.

En del kvinnor hade upplevt att de inte fick information om var i förlossningsprocessen de var och hur förlossningsarbetet framskred, eller att ingen hade brytt sig om deras nedskrivna önskemål, den så kallade förlossningsplanen.

Hade velat prata känslor

– Kvinnorna hade också velat tala om sina känslor under förlossningen, både positiva och negativa. De som hade varit mycket rädda hade velat prata om det. Rädsla för att barnet inte mådde bra under förlossningen var vanlig, liksom rädsla över att kroppen hade blivit förstörd på något sätt. Flera hade dessutom känt sig övergivna på bb, konstaterar Marie Berg.

Det är känt att allt fler omföderskor känner stark rädsla inför förlossningen, och att en del kvinnor avstår från fler barn på grund av negativa upplevelser i samband med en tidigare förlossning.

Samtal ger helhetsförståelse

– Kvinnors förlossningsupplevelser följer dem hela livet. Ett uppföljningssamtal hjälper dem att få en helhetsförståelse av förlossningen och dess förlopp. Det fångar också upp kvinnor med svåra förlossningsupplevelser. Vi hoppas att de ansvariga tar till sig vår studie och funderar på hur post partumsamtalet kan återinföras som rutin, det kanske kan förhindra rädsla för en ny förlossning, säger Marie Berg.

Själva fortsätter forskarna nu med en studie på de åtta kvinnor i studien som var missnöjda med det uppföljningssamtal de hade fått efter sin förlossning.

Studien heter Postpartum consultation: Occurrence, requirements and expectations och är publicerad i BMC Pregnancy and Childbirth 2008; 8:29:1-8

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida