”Förskrivningen av hjälpmedel är orättvis”

”Förskrivningen av hjälpmedel är orättvis”
Handikappförbundens hjälpmedelsprojekt presenteras på torsdag i samband med mässan "Ett bra liv" i Stockholm. Arkvbild: Colourbox

Det finns stora skillnader i pris, utbud och uppföljning av hjälpmedel. Dessutom drabbas brukarna av stereotypa könsroller — kvinnor får mindre stöd.

På torsdag presenterar Handikappförbunden sin kartläggning av hur fördelningen och hanteringen av hjälpmedel ser ut. Eftersom det inte finns några nationella riktlinjer uppstår det stora skillnader och orättvisor, enligt Handikappförbunden. Hälso- och sjukvårdslagen anger bara att människor med funktionsnedsättning ska erbjudas hjälpmedel. Sedan är det landstingen, regionerna och kommunerna som har ansvaret för vad som räknas som ett hjälpmedel. Det medför att avgifterna varierar liksom utbudet och uppföljningen.

Förskrivningen präglas också av stereotypa könsroller. Ett exempel är att äldre män inte anses behöva hjälpmedel för hushållet om han har en fru hemma. Kvinnor har också en tendens att acceptera mindre stöd än män.

Treårigt projekt

Handikappförbundens hjälpmedelsprojekt presenteras på torsdag i samband med mässan ”Ett bra liv” i Stockholm.

Kartläggningen ingår i projektet ”Hjälpmedel – en förutsättning för delaktighet och god livskvalitet” som pågår till den 31 januari nästa år. Allmänna Arvsfonden finansierar projektet som sker i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet. Målet är att ta fram ett Kunskapsmaterial som ska fungera som en slags verktygslåda för handikapprörelsen i det intressepolitiska arbetet med hjälpmedelsfrågor.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida