Första mottagningen för missbrukare av kat öppnad

På en beroendemottagning utanför Stockholm har landets första kat-mottagning öppnat. Missbruk av drogen kat är ett växande problem, men beroendevården har svårt att nå användarna.

27 januari 2011

Hur omfattande missbruket av drogen kat är i Sverige vet man inte, men man vet att det är ett växande problem. Det visar till exempel tullens beslag av tio ton kat under förra året. Därför öppnas nu Sveriges första kat-mottagning på beroendemottagningen i Rinkeby-Kista utanför Stockholm.

Anna Löfgren är sjuksköterska på beroendemottagningen och ansvarig för projektet.

– Vi behöver mer kunskap om hur vi ska nå personer som missbrukar kat. Som det är i dag vet vi att de är många och vi misstänker att de blir allt fler. Men trots det möter vi dem inte som patienter här, säger hon.

Beror det på att missbrukarna inte anser att de behöver hjälp? Eller på att det är stigmatiserande att ta kontakt med en beroendemottagning? Det vet inte Anna Löfgren ännu.

Bladen tuggas

Kat är en buske eller ett träd som främst växer på Afrikas horn. Bladen tuggas, och det brukar sägas att drogen framför allt används av män från Somalia eller Jemen. Men Anna Löfgren tvekar inför att peka ut en hel befolkningsgrupp.

– Jag vill inte stigmatisera en hel grupp och vi behöver veta mer om missbrukets omfattning.

Kat har en amfetaminliknande effekt och de medicinska skadorna är både fysiska och psykiska. Kännetecken på missbruk är till exempel tandköttsinflammation, förstoppning, högt blodtryck, depression och sömnlöshet.

– Vi vet också att kat-missbruk kan förvärra psykoser, säger Anna Löfgren.

Det är dessutom en kostsam drog och missbruk leder ganska snabbt till sociala problem.

Många samarbetspartners

En viktig uppgift för mottagningen i Rinkeby-Kista blir att sprida information om missbrukets negativa konsekvenser. De kommer att samarbeta med lokala föreningar, och med psykiatrin, primärvården och socialtjänsten. Den som söker hjälp erbjuds ett snabbt omhändertagande och behandling i form av återfallsprevention och motiverande samtal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida