Fysisk aktivitet minskar risken för inflammatorisk stroke

Fysisk aktivitet minskar risken för inflammatorisk stroke
Efter fjällturen sjönk de inflammatoriska värdena. Arkivbild: Clourbox

Höjda nivåer av inflammationsmarkörer i blodet innebär ökad risk för stroke, visar en avhandling från Umeå universitet. Men fysisk aktivitet sänker nivåerna hos både friska och individerna med ökad risk.

Merparten av dödsfallen i Sverige beror på hjärt- och kärlsjukdomar. Och det trots stora framsteg i behandling och förebyggande åtgärder för att minska hjärt- och kärlsjukdomar de senaste decennierna.

Men nu talar allt mer för att inflammatoriska tillstånd ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Att sjukdomar som reumatism och astma beror på kroniska inflammationer är känt sedan länge. I en studie i en avhandling mätte läkaren Jonas Andersson tjugo friska mäns CRP-värden, ”snabbsänkan”, under en två veckor lång fjälltur på skidor.

Motion sänkte snabbsänka

Först steg männens CRP-värden, enligt Jonas Andersson troligen till följd av den kraftiga ökning av deras fysiska aktivitet. Men redan under pågående träning började värdena sjunka igen.

Efter fjällturen fortsatte CRP att sjunka under hela uppföljningstiden trots att deltagarna återgått till vardagslivet. Sex veckor efteråt var CRP-nivåerna fortfarande lägre än före studien.

Fördubblad risk för blodpropp

I en annan studie kunde förhöjda CRP-värden kopplas till den form av stroke som beror på blodpropp i hjärnan. Risken för blodpropp var fördubblad hos personer med CRP över 3 mg/L järmfört med värden under 1 mg/L. Den studien omfattade 308 fall av hjärninfarkt och 61 fall av hjärnblödning. Men inget samband sågs med hjärnblödning som har andra uppkmstmekanismer.

På fredag försvarar Jonas Andersson sin avhandling Inflammation och livsstil vid kardiovaskulär sjukdom på Skellefteå Campus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida