Gratis folsyra till kvinnor

Livsmedelsverket har beslutat att alla kvinnor i barnafödande ålder ska erbjudas gratis folsyra. Under 2009 startar en informationskampanj om folsyrans skyddande effekt mot ryggmärgsbråck hos foster. 
Samtidigt kommer alla kvinnor mellan 18 och 45 år att från apoteket erbjudas gratis folsyra för ett års förbrukning. Resultatet ska utvärderas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida