Grönt ljus för världens första malariavaccin

Grönt ljus för världens första malariavaccin
Malaria skördar varje år omkring 600 000 dödsoffer. Nu kan världens första vaccin vara på väg, men det ger inte fullgott skydd.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten anser att vaccinet är tillräckligt effektivt och säkert för att kunna ges till spädbarn i Afrika.

Det brittiska läkemedelsföretaget Glaxo Smith Kline har arbetat i 30 år för att ta fram ett vaccin mot malaria. I juli förra året skickade bolaget in en licensansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, för sitt vaccin Mosquirix, eller RTS,S som det egentligen heter.

Vaccinet är särskilt utformat för att bekämpa malariainfektioner hos barn i Afrika, men ger inte ett fullgott skydd. De senaste testresultaten visar att vaccinet minskade sjukdomsepisoderna hos barn mellan sex och tolv veckor med 31 procent och med 56 procent för barn mellan fem och sjutton månader. Effekten avtar ett år efter vaccinering.

Kompletterande åtgärder behövs

EMA anser ändå att fördelarna med vaccinet väger tyngre än dess risker, och rekommenderar att det ges till barn i åldrarna sex veckor till sjutton månader i områden med återkommande malariafall. Eftersom skyddet inte är fullgott och effekten avtar med tiden understryker EMA att det är viktigt att man fortsätter använda insektsmedel och myggnät.

EMA:s beslut innebär att Världshälsoorganisationen, WHO, nu kan börja utforma en rekommendation för hur vaccinet ska inlemmas i de aktuella afrikanska ländernas vaccinationsprogram. WHO kommer även att titta på frågor som EMA inte har tagit upp; som möjligheten att införa vaccinet och kostnader. Rekommendationerna kommer troligen att börja gälla från och med november i år.

En av de dödligaste sjukdomarna

Trots att malaria går att behandla och förebygga effektivt skördade sjukdomen närmare 630 000 offer under 2013. Majoriteten av dessa dödsfall – 562 000 – inträffade i Afrika och utgjordes huvudsakligen av barn under fem år. Gemensamma insatser har under senare år lett till att dödligheten minskat med mer än 25 procent globalt. Dessa framsteg riskerar dock, enligt en färsk WHO-rapport, att mattas av.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida