Gruppsamtal bra vid depression

25 februari 2010

Behandling med läkemedel, stödsamtal och återbesök ger ofta god effekt på deprimerade patienter som behandlas i primärvården. Ännu bättre blir effekten om behandlingen kompletteras med patientutbildning och gruppsamtal, visar en avhandling skriven av Maja Hansson vid universitetet i Umeå. Jämfört med en kontrollgrupp blev de patienter som erbjöds detta komplement förbättrade i dubbelt så hög utsträckning.?

Avhandling: Patientutbildning och gruppsamtal värdefullt komplement vid depressionsbehandling, 2010.??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida