Hälsotest kan ge svar om riskbruk

3 oktober 2008

Med ett enkelt test och rådgivning kan man kartlägga alkoholproblem hos både anställda och arbetsgivare. Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut som utbildar arbetsplatser i Stockholm har tagit fram en modell för att kontrollera alkoholvanor. I samband med exempelvis en hälsoundersökning tas ett blodprov och ett frågeformulär fylls i. De som bedöms ligga i riskzonen erbjuds sedan rådgivning.

Läs mer: www.fhi.se/riskbruksprojektet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida