Hemsjukvården i Nordanstig tas över av ambulanssjuksköterskorna

Från och med i dag den 1 februari ska ambulanssjuksköterskorna i Nordanstig ta över hemsjukvårdens arbetsuppgifter nattetid. En förändring som inte gillas av ambulanssjuksköterskorna.

Förändringen berör den ambulans som finns i Nordanstig. Att föra över arbetsuppgifterna ger omkring 600 000 kronor i besparing per år.

Skulle ambulanserna vara tvungen att rycka ut på mer akuta uppdrag, är det meningen att Hudiksvalls kommuns personal ska gå in.

– Vi tycker inte att det här är bra. Vi känner oss överkörda, säger iva-sjuksköterskan Sven Bergqvist, som suttit med på mötena vad gäller förändringen.

Det finns ingen förtroendevald på ambulansen Nordanstig.

Anledningen till missnöjet är oron för att patientsäkerheten äventyras.

­– Till en början vara det bara tal om fem till sju patienter i månaden och då skulle det handla om att lättare uppgifter, till exempel sätta kateter. Vinsten var att vi skulle slippa skjutsa in gamla till akuten, dessutom hade vi fått bättre beredskap på vår ambulans, vilket är bra.

Snart förändrades arbetsgivarens inställning, enligt Sven Bergqvist.

– De ville att vi också ska ta palliativa patienter, men där handlar det inte bara om smärtlindring , det är så mycket runt omkring. Där kan vi äventyra den vård de är berättigade att få i livets slutskede. Även läkaren i palliativa teamet och vår ambulansläkare är mot förändringen, säger han.

Arbetsgivaren hävdar att förändringen inte ska innebära några problem:

– Jag känner mig trygg i detta och har jobbat med medicinska rådgivare, både inom primärvård och operation, dit ambulansen hör. Och vi ska utvärdera verksamheten varje vecka, säger Märit Lindqvist-Mörk, verksamhetschef för primärvården i Hudiksvall-Nordanstig, till Hudiksvalls Tidning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida