Hennes instrument underlättar kommunikationen i strokevården

Beatrix Algurén har i sitt avhandlingsarbete prövat ett klassifikationssystem som visat sig passa bra för att mäta och dokumentera funktioner hos patienter med stroke. Samtidigt underlättas kommunikationen mellan olika professioner.

I sina studier har sportterapeuten Beatrix Algurén prövat klassifikationssystemet Internationel classification of functioning, disability and health, ICF, och funnit att det fungerar bra i strokevården.

Hon konstaterar att det är ett säkert och praktiskt verktyg för att dokumentera funktioner och problem hos patienterna. Särskilt användbart är det specifika instrumentet Stroke ICF core.

För strokedrabbade personer med funktionsnedsättningar som träffar många olika vårdgivare inom sjukvård och kommunal vård passar instrumentet dessutom extra bra eftersom det är tvärprofessionellt. 

I dag lägger Beatrix Algurén fram sin avhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida