Hia-vård minskar risken att dö i hjärtinfarkt

30 maj 2008

Under ett års tid, 1 juli 2001 till och med 30 juni 2002, vårdades 1 423 patienter med hjärtinfarkt på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska och Östra i Göteborg. Inom ett år var knappt en tredjedel döda och nästan hälften dog tre år efter insjuknandet. Dödligheten var mer än dubbelt så hög bland de patienter som inte vårdades på en hjärtintensivvårdsavdelning, hia, jämfört med dem som vårdades på någon annan avdelning.
Läkartidningen 2008;17:1289-1294.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida