Hjälp tillbaka

Hjälp tillbaka

Ortopedisk vårdoch rehabiliteringAmi Hommel & Carina Bååth (red)?Studentlitteratur 2013?www.studentlitteratur.se

Människans tarm- och blåsfunktioner kan lätt sättas ur spel i samband med skador, sjukdomar och ingrepp. Att kunna upprätthålla dem är en uppgift av många som tas upp i den här boken, där god vård och rehabilitering är nyckeln till ett så bra mående som möjligt för patienten. Bland mycket annat handlar det om att förebygga och behandla sår, rehabilitering vid ryggproblem, bedöma munhälsa och förebygga problem i munnen.

För att kunna hjälpa patienten med det och att återfå normala funktioner, och därmed slippa skador, behöver vårdpersonal ha relevant och väl grundad kunskap; och det får de här. Experter på olika områden beskriver vad ortopedisk vård och behandling innebär utifrån vars och ens perspektiv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida