Hjärtmassage räcker som första hjälp vid hjärtstopp

Det är lika effektivt att bara ge hjärtmassage som första hjälpen då någon vuxen har drabbats av hjärtstopp som att ge massagen i kombination med konstgjord andning visar en ny studie från Karolinska institutet.

Forskarna granskade 1 700 fall av hjärtstopp i Sverige där privatpersoner hade gett första hjälpen med hjärt-lungräddning. Det visade sig att chansen att överleva hjärtstopp är lika stor med enbart hjärtmassage som med en kombination av hjärtmassage och konstgjord andning.

Bara åtta procent överlever

En liknande amerikansk studie har fått samma resultat. Men att bara ge hjärtmassage gäller för vuxna. Om barn drabbas av hjärtstillestånd gäller fortfarande rekommendationen att ge hjärtmassage i kombination med konstgjord andning.

Varje år drabbas omkring 5 000 svenskar av hjärtstopp men bara åtta procent överlever. Chansen att överleva ökar till 50 procent om det finns någon på plats som kan hjälpa till omedelbart.

Många drar sig för att hjälpa till 

I dag finns det cirka en miljon svenskar som har utbildning i hjärt- och lungräddning och det är viktigt att allmänheten rycker in vid ett misstänkt hjärtstopp eftersom det är bråttom. Men många människor känner motstånd mot att göra mun-mot-mun-inblåsningar, dels för att de är svåra att utföra och dels när det är en person som man inte känner och som är sjuk.

Forskargruppen på Karolinska institutet hoppas att deras fynd ska få fler människor att vilja och våga hjälpa till i väntan på ambulans då någon drabbats av hjärtstopp. 

 Studien Compression-only CRP or standard CRP in out-of-hospital cardiac arrest är publicerad i New England Journal of Medicin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida