Hjärtsjukvården kritiseras för att för få patienter ändrar livsstil

Hjärtsjukvården kritiseras för att för få patienter ändrar livsstil
Sjuksköterskan Eva Balcker Jansson arbetar med tobaksavvänjning och livsstilsrådgivning på Danderyds sjukhus.

Men sjuksköterskan Eva Balcker Jansson och hennes kolleger lyckas hjälpa många att leva mer sunt efter hjärtinfarkten.

– Det handlar om ett mycket tålmodigt och strukturerat arbete med motiverande samtal. Och så måste man hitta nyckeln till varje enskild patient, säger Eva Balcker Jansson.

Hon har många års erfarenhet av att arbeta med rökstopp och tobaksavvänjning på Danderyds sjukhus.

– Vi går runt och pratar med patienterna innan de åker hem och erbjuder alla som röker hjälp att sluta. När de är inneliggande här är de mer motiverade och har inte hunnit komma in i gamla vanor ännu, berättar Eva Balcker Jansson.

Teamarbete är nyckeln

Annars tror hon att teamarbetet är en nyckeln till att Danderyds sjukhus placerar sig i topp i 2014 års hjärtindex som publicerades av Swedeheart i helgen.

Danderyds sjukhus delar topplaceringen med Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. De fick båda 8,5 poäng av 11 möjliga. Poäng ges både för omhändertagandet i det akuta skedet vid en hjärtinfarkt och för hur patienterna följs upp efteråt.

– Vårt team för uppföljning består av sjuksköterska, läkare, sjukgymnast, kurator och dietist och vi träffar patienterna vid flera tillfällen under ett år efter att de har skrivits ut, berättar Eva Balcker Jansson.

Teamet arbetar metodiskt med livsstilsförändringar när det gäller stress, fysisk aktivitet, kost och rökstopp.

Bara hälften slutar röka

Annars är det just detta område som är eftersatt, visar Swedehearts kvalitetsindex, som mäter hjärtinfarktvårdens kvalitet på Sveriges alla akutsjukhus. Det akuta omhändertagandet är gott sedan tidigare och har fortsatt att förbättras, men vården lyckas inte tillräckligt bra med att hjälpa patienterna till livsstilsförändringar.

  • Bara drygt hälften av rökarna har slutat röka efter ett år.
  • Knappt hälften av patienterna har deltagit i fysiska träningsprogram.
  • 70 procent har ett välreglerat blodtryck.
  • 46 procent har uppnått önskade nivåer av blodfetter.

Kan bli bättre

När det gäller blodtryck och blodfetter har även Danderyds sjukhus en bit kvar.

– Ja, där kan vi fortfarande bli bättre. Att få patienter att ändra livsstil är ett enormt arbete som alltid kan förbättras och man får kämpa hela tiden, säger Eva Balcker Jansson.

Fakta

  • Swedeheart är ett nationellt kvalitetsregister inom hjärtsjukvård.
  • Hjärtindex för 2014 baseras på elva olika mått.
  • Rapporten visar att svensk hjärtinfarktsvård är i världsklass, men att det finns brister bland annat när det gäller livsstilsförändringar och att patienter med mindre hjärtinfarkter får vänta onödigt länge på kranskärlsröntgen på vissa sjukhus.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida